Περιήγηση σε Προϊόντα & Υπηρεσίες

Wowza Media TV Station Pack 1

Ποιότητα 1024 kbps

Auto dj Video 5 GB

Κόστος ανά μηνα € 20.00

99.9% uptime

24/7 support

Max ταυτόχρονοι χρήστες 50

Free Setup

20.00 € Μηνιαία
60.00 € Τριμηνιαία
120.00 € Εξαμηνιαία
240.00 € Ετησίως
Wowza Media TV Station Pack 2

Ποιότητα 2048 kbps

Auto dj Video 10 GB

Κόστος ανά μηνα € 25.00

99.9% uptime

24/7 support

Max ταυτόχρονοι χρήστες 100

Free Setup

25.00 € Μηνιαία
75.00 € Τριμηνιαία
150.00 € Εξαμηνιαία
300.00 € Ετησίως
Wowza Media TV Station Pack 3

Ποιότητα 4096 kbps

Auto dj Video 20 GB

Κόστος ανά μηνα € 35.00

99.9% uptime

24/7 support

Max ταυτόχρονοι χρήστες 150

Free Setup

35.00 € Μηνιαία
105.00 € Τριμηνιαία
210.00 € Εξαμηνιαία
420.00 € Ετησίως