Άρθρα

 EPP Code - Κωδικός εξουσιοδότησης μεταφοράς domain

Μπορείτε να δείτε τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain σας (EPP Code) κάνοντας εισαγωγή στην...

 Αλλαγή Name Servers

Για να αλλάξετε τους name servers του domain σας κάνετε είσοδο στην περιοχή πελατών και πατάτε...

 Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain name

Για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας του domain σας κάνετε είσοδο στην περιοχή πελατών*...

 Ανανέωση Domain

Το σύστημα θα σας αποστείλει ειδοποίηση και θα εκδώσει το λογαριασμό ανανέωσης του domain σας,...

 Δημιουργία (εγγραφή) nameservers (εξυπηρετητών ονοματοδοσίας)

Μπορούμε να εγγράψουμε νέους nameservers κάνοντας Login στην περιοχή πελατών στο...